Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de Samos está dispoñible a través da dirección electrónica:

· http://sede.concellosamos.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Samos.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Samos.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.


Concello de Samos
Plaza España 1. 27627 Samos (Lugo)
Teléfono: 982546002 | Fax: 982546122
Correo electrónico: